abril 23, 2018

Preguntes freqüents – Electrònica

Per què confiar l’electrònica del seu vehicle a Gestió Motor Ponent?

A Gestió Motor Ponent tenim molt clar que no hi ha 2 vehicles iguals, i que per tant, és necessari desenvolupar una electrònica a mida.

El primer pas és diagnosticar el vehicle i verificar-ne el correcte funcionament de tots el seus components. Un cop aquest procediment s’ha realitzat, procedim a realitzar l’electrònica sol·licitada. Entre d’altres serveis oferim la millora en la potència de 12cv a 40cv (stage1) i la reducció del consum del vehicle fins 1Litre cada 100km.

És perjudicial reprogramar/optimitzar un vehicle?

Una reprogramació de centraleta per tal d’aconseguir un augment de potència del nostre vehicle és important realitzar-la per professionals, per tal de no sobrepassar els valors que provocarien problemes en el motor o en els components del vehicle. En una conducció normal no hi hauria més desgast; només seria així en el cas d’una conducció més agressiva, motiu pel qual alguns components es podrien veure afectats.

Tot i això, els fabricants treballen amb uns marges molt amplis i una reprogramació de centraleta ECU per augments de potència realitzada per professionals com Gestió Motor Ponent optimitzaria la resposta i la posada a punt del teu vehicle.

Pot afectar a la ITV una reprogramació de potència? 

A GMP realitzem la reprogramació de la teva centraleta sense que els valors de emissions es disparin, i per tant es mantenen correctes per tal de passar amb tota normalitat les inspeccions de ITV.

Despatx d’enginyeria propi

Disposem d’un despatx propi que es tradueix en rapidesa, transparència, agilitat en tots els tràmits o un millor preu, entre d’altres motius.